top of page
Top

Popular Publications

Search by year:

2022

2022

Tallian, A. 2022. Wolves and Brown Bears: The Nature of Competition between Two Top Predators. International Wolf Magazine. Fall 2022 Issue. (F92)

2017

Sand, H., C. Wikenros, A. Tallian, J. Kindberg, and P. Wabakken. 2017. Forekomst av bjørn påvirker ulvens predasjon på elg (The presence of bears affects wolf predation on moose). Rovdyrviten 5:8-9. (In Swedish) (F91)

2017
2016

2016

Sand, H., A. Tallian, C. Wikenros, and J. Kindberg. 2016. Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur (Bear presence affects the wolf's killing of prey). Fakta Skog 14, SLU. 4 s. (In Swedish) (F89)

Schregel J. 2016. Genetiske analyser gir ny kunnskap om hann- og hunnbjørnene i Norden (Genetic analyzes provide new knowledge about the male and female bears in the Nordic region). Rovdyrviten. (In Norwegian) (F90)

Swenson, J. E. 2016. Alle Norges store rovdyr er og forblir på Rødlista (All of Norway's large carnivores are and remain on the Red List). Eviggrønn (Organ for linjeforeningene ved Institutt for naturforvaltning) 16(1):16-17. (In Norwegian) (F88)

2015

2015

Leclerc, M. 2015. Brown bear habitat selection personality. Atlas of Science http://atlasofscience.org/brown-bear-habitat/ (F86)

Sahlén, V. 2015. Når bjørn og menneske møtes (When bear and man meet). Rovdyrviten 3:14-15. (In Norwegian) (F83)

Steyaert, S. 2015. Infanticide bij beren uitgeplozen (Investigated infanticide in bears). Natuur.focus 2015 (maart): 34-35. (In Dutch) (F87)

Støen, O.-G., P. Segerström, B. Åhman, L. T. Persson, and J. Frank. 2015. Bjørnens predasjon på tamrein - Og forebyggende tiltak (Bear predation on domestic reindeer - And preventive measures). Rovdyrviten 3:40-41. (In Norwegian) (F84)

Swenson, J. E. and J. D. C. Linnell. 2015. Bestandene av store rovdyr er økende i Europa (Populations of large carnivores are increasing in Europe). Rovdyrviten 3:42-43. (In Norwegian) (F85)

2014

2014

Elfstöm, M. and V. Sahlén. 2014. Björn och människa - Inkräktare på varandras områden (Bear and human - Intruders on each other's territories).  Svensk Jakt 2014 (8):56-58. (In Swedish) (F78)

Elfstrõm, M. 2014. Hvorfor oppsøker enkelte bjørner bebyggelse? (Why do some bears seek out buildings?) Rovdyrviten 2:30. (In Norwegian) (F81)

Gosselin, J. 2014. Hunting’s hidden impacts. Biosphere December 2014:42-49. (F80)

Johansson, M., A. Flykt, J. Frank and Ole-Gunnar Støen. 2015. Redsel for bjørn og ulv blant mennesker som bor i rovdyrområder (Fear of bears and wolves among people living in predator areas). Rovdyrviten 3:12-13. (In Norwegian) (F82)

Ordiz, A. 2014. ¿Altera el turismo de naturaleza el comportamiento de los grandes carnívoros? (Does nature tourism alter the behavior of large carnivores?) Quercus 341(Julio):14-21. (In Spanish) (F79)

Rønning, A. 2014. Bamsefar som er så snill og rar? Våre Rovdyr 28(1):22-25. (F77)

2013

2013

Kindberg, J., A. Zedrosser, S. Steyaert, J. Swenson, S. Brunberg, and M. Hansson. 2013. När besöker björnen åteln? (When do bears visit the bait sites?) Svensk Jakt 2013:1114-1115. (In Swedish). (F75)

Swenson, J., S. Stokke, H. O. Solberg, E. Lurås, R. Lundby, and S. Parmann. 2013. Jakt på bjørn i Norge (Hunting bears in Norway). Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforund og NINA. (In Norwegian) (F74)

Zedrosser, A., and Kindberg, J. 2013. Åtejakt på bjørn (Hunting for bears). Våre Rovdyr 27:96-97. (In Norwegian) (F76)

2012

2012

Støen, O.-G., P. Segerström, and J. Karlsson. 2012. Bjørnepredasjon på tamrein (Bear predation on domestic reindeer). Hjorteviltet 22:82-83. (In Norwegian) (F73)

Swenson, J. E. 2012. A new management policy for brown bears in Norway. International Bear News 21(2):21-22. (F72)

2011

2011

Nilsen, E. B., V. Gervasi, J. D. C. Linnell, J. Odden, H. C. Pedersen, P. Wabakken, B. Zimmermann, and J. Swenson. 2011. Effekten av predasjon på hjortebestander (The effect of predation on deer populations). Hjorteviltet 21:91-93. (In Norwegian) (F71)

Vang, S., A. Zedrosser, S. Brunberg and J. Swenson. 2011. Björnhundar behöver bättre träning (Bear dogs need better training). Svensk Jakt 2011:185-188. (In Swedish). (F69)

Vang, S., A. Zedrosser, S. Brunberg and J. Swenson. 2011. Ettersøksekvipasjene ikke gode nok (Dog-hunter tracking teams are not good enough). Jakt og Fiske 2011 (1-2):64-68. (In Norwegian). (F70)

2010

2010

Brunberg, S., O.-G. Støen and V. Sahlén. 2010. Capturing denning brown bears in Sweden. International Bear News 19(4):13. (F67)

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S. og Swenson, J. 2010. Når mennesker møter brunbjørn i skogen (When people meet a brown bear in the forest). Våre Rovdyr 24 (1):10-11. (In Norwegian) (F64)

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S. og Swenson, J. 2010. Når mennesker møter brunbjørn i skogen (When people meet a brown bear in the forest). Hjorteviltet 20:84-85. (In Norwegian) (F65)

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S. og Swenson, J. 2010. Når mennesker møter brunbjørn i skogen (When people meet a brown bear in the forest). Norsk Skogbruk 2010 (7/8): 32-33. (In Norwegian) (F66)

Swenson, J. E. 2010. Faktaark brunbjørn Ursus arctos truet art (Fact sheet, brown bear, Ursus arctos, endangered species). Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 101 Bankens faktaark. (In Norwegian) (F68)

2009

2009

Moen, G. K., O.-G. Støen, S. Brunberg and J. Swenson. 2009. Björnen går undan för skogsvandrare (Bears avoid people walking in the forest). Våra Rovdjur 2009 (3):3-7. (In Swedish) (F62)

Zedrosser, A. 2009. L’infanticide à des fin de reproduction (Infanticide for reproductive purposes). Chasse et nature 2: 32-34. (In French) (F63)

2008

2008

Arnemo, J. and S. Stokke. 2008. Myter og sannheter: Hardskutte dyr (Myths and truths: Hard-killed animals). Jakt 2008 (8): 28-30. (In Swedish) (F59)

Ericsson, G., Kindberg, J. and Swenson, J. 2008. Jägarna vet hur många björnar det finns! (The hunters know how many bears there are!) Svensk Jakt 2008: 920-921. (In Swedish) (F61)

Stokke, S., J. Arnemo, M. Kristoffersson and A. Söderberg. 2008. Märkbart många björnar skadeskjuts (Noticeably many bears are injured). Våre Rovdjur 2008 (2):18-20. (In Swedish) (F60)

2007

2007

Sahlén, V., Swenson, J., Brunberg, S. og Kindberg, J. 2007. Bjørnen i Sverige (The brown bear in Sweden). Våre Rovdyr 21(3): 80-94. (In Norwegian) (F58)

 

Zedrosser, A. 2007. Kindesmord zu Fortpflanzungszwecken (Infanticide for the purpose of reproduction). Wildbiologie 1/2007: 1-12. (In German) (F57)

2005

2005

Zedrosser, A. 2005. Mord, Intrigen und Sex - Über die Partnerwahl bei Braunbären (Murder, intrigue, and sex - On mate choice in brown bears). Österreichs Weidwerk 6: 60-61. (In German) (F55)

 

Zedrosser, A. 2005. Bäriges (About bears). Österreichs Weidwerk 8: 46-47. (In German) (F56)

2004

2004

Katajisto, J.K. 2004. Näin pärjäät karhun naapurina (Having bears as neighbours). Tiede 3/2004. (In Finnish) (F52)

Olson, J. E. 2004. Lórso bruno é pericoloso? (Is the brown bear dangerous?) Björnprojektet i Orsa, Orsa. 24 pp. (In Italian) (F51)

Swenson, J., J. Kindberg, E. Bellemain, S. Brunberg and G. Ericsson. 2004. Björnstammen är större än man trott (The population of brown bears is larger than previously thought). Våra Rovdjur 2004(3):14-15. (In Swedish) (F53)

Swenson, J., J. Kindberg, E. Bellemain, S. Brunberg and G. Ericsson. 2005. Brunbjørn i Sverige 2004 (The brown bears in Sweden 2004). Våre Rovdyr 19(1):14-15. (In Norwegian) (F54)

2003

2003

Olson, J. E. 2003. Er bjørnen farlig? (Is the brown bear dangerous?) Björnprojektet i Orsa, Orsa. 24 pp. (In Norwegian) (F50)

2002

Swenson, J. E. 2002. Nå våkner bjørnen! (Bears are waking now!) Villmarksliv 29(4):56-59. (In Norwegian) (F48)

Zedrosser, A. and B. Dahle. 2002. Brown bear attack in central Sweden. International Bear News 11/2:9. (F49)

2002

2001

Hustad, H. and J. E. Swenson. 2001. Tildeling av skadefellingstillatelser på bjørn som tar sau (Issuance of kill permits for bears that kill sheep). Sau og Geit 2001(5):60-63. (In Norwegian) (F47)

Olson, J. E.  2001. Is the brown bear dangerous? Björnexperten i Orsa, Orsa, Sweden.  24 pp. (F44)

Olson, J. E. 2001. Ist der Braunbär gefährlich? (Is the brown bear dangerous?) Björnexperten i Orsa, Orsa, Sweden. 24 pp. (In German) (F45)

Sandegren, F. and J. Swenson. 2001. Åteljakt på björn - Bra eller dåligt? (Bait hunting for brown bears - Good or bad?) Svensk Jakt 2001(2/3):64-65. (In Swedish) (F46)

2001

2000

Brunberg, S. 2000. If you encounter a bear. Pamphlet from Viltskadecenter. 8 pp (F42)

Brunberg, S. 2000. Om du möter en björn (When you encounter a bear). Broschyr från Viltskadecenter. 8 sidor (In Swedish) (F41)

Brunberg, S. 2000. Wenn Sie einen Bären begegnen (When you encounter a bear). From Viltskadecenter. 8 pp (In German) (F43)

Olson, J. E. 2000. Är björnen farlig? (Is the brown bear dangerous?) Björnprojektet i Orsa, Orsa. 24 pp. (In Swedish) (F38)

Sandegren, F. and J. Swenson. 2000. Björnen som älgjägare (The brown bear as a moose hunter). Svensk Jakt 2000(2/3):62-65. (In Swedish) (F37)

Swenson, Jon E. 2000. Rovdyr med konsekvenser (Large predators with consequences). Verdens natur 15(2):8-11. (In Norwegian) (F40)

Swenson, J. E. 2000. Rovdyr og rovdyrforvaltning (Large predators and their management). Pp.  325-329 in I. S. Kristiansen, chief editor. Store Norske Årbok 2000, Kunnskapsforlaget, Oslo, Norway. 543 pp. (In Norwegian) (F39)

2000

1999

Busk, H., B. Dahle, A. Jansson, T. Johansen, A. Norin, O. Opseth, I.-L. Persson, R. Riig, L. Stabell, A. Söderberg, J. Swenson, F. Sandegren, K. Wallin, and G. Cederlund. 1999. Bjørnen som predator på elg (The brown bear as a predator on moose). Elgen 1999:12-15. (In Norwegian) (F35)

Söderberg, A., F. Sandegren and J. Swenson. 1999. En ovanlig vandringsväg (An unusual dispersal route). Våra Rovdjur 2: 8-9. (In Swedish) (F36)

1999

1998

Sandegren, F. and J.Swenson. 1998. Nya rön från det Skandinaviska Björnprojektet - Projektet om den svenska björnen (New results from the Scandinavian Brown Bear Research Project - The project about the Swedish brown bear). Allt om djur och natur 1998(3):20-24. (In Swedish) (F34)

Swenson, J. 1998. Forebyggende tiltak mot rovdyrskader (Mitigating measures against predator depredation). Pp. 374-379 in Husdyrforsøksmøtet 1998, Norwegian Agricultural University, Ås. 709 pp. (In Norwegian) (F33)

Swenson, J., Sandegren, F., Wallin, K. and Cederlund, G. 1998. Karhun ja hirven yhteiselo Skandinaviassa (The coexistence of brown bears and moose in Scandinavia). Riistantutkimuksen tiedote 149:3-4. (In Finnish) (F32)

1998
1996

1996

Sagør, J. T. and J. Swenson. 1996. Sau i bjørneland - Kilde til konflikt! (Sheep in bear country - The source of conflict!) Pp. 8-23 in K. H. Brox (ed.). Natur 96/97.  Tapir forlag, Trondheim, Norway. Invited chapter. (In Norwegian) (F31)

 

Söderberg, A. and J. E. Swenson. 1996. Björn på villovägar? (Lost bears?) ABC Jakt 10:6-7. (In Swedish) (F30)

1995

Swenson, J. E. and F. Sandegren. 1995. Brunbjörnens genetik i Skandinavien (The genetics of brown bears in Scandinavia). Svensk Jakt 1995(5):493-497. (In Swedish) (F29)

1995

1994

Söderberg, A., F. Sandegren, and J. Swenson. 1994. Hur stor var björnen? (How large was the bear?) Svensk Jakt 1994(8):832-834. (In Swedish) (F26)

Swenson, J. E., F. Sandegren, R. Franzén, S. Brunberg, K. A. Olander, P. Wabakken, A. Söderberg, and A. Bjärvall. 1994. Bjørnen, elgen og elgjakta (Bears, moose, and moose hunting). Elgen 1994:28-29. (In Norwegian) (F27)

Swenson, J., F. Sandegren, A. Söderberg, and P. Wabakken. 1994. Björnen i Skandinavien (The brown bear in Scandinavia).  Pp. 143-148 in G. Markgren, H. Andrén and H. Sand, eds. Skogsvilt II. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Sciences, Riddarhyttan. (In Swedish) (F28)

1994

1993

Sandegren, F. and A. Söderberg. 1993. Brunbjörn. Sverige, jakten och EG (Brown bear. Sweden, the hunt and the EG). Svenska jägareförbundet, Spånga. Pp. 148-149. (In Swedish) (F23)

Sandegren, F. and J. Swenson. 1993. Jo, björnräkningen stämmer visst! (Yes, the bear population estimate is correct!) Svensk Jakt 1993(1):89-90. (In Swedish) (F24)

Swenson, J. and F. Sandegren. 1993. Björnen i Sverige (The brown bear in Sweden). Svensk Jakt 1993(9):978-979. (In Swedish) (F25)

1993
1992

1992

Sandegren, F. and A. Söderberg. 1992. Brown bear. Swedish game: Biology and management. The Swedish Association for Hunting and Wildlife Management, Spånga. Pp. 115-116. (F19)

Sandegren, F. and J. Swenson. 1992. Björnjakten 1992 - Var den så dålig? (The 1992 bear hunting season - Was it so bad?) Svensk Jakt 1992(12): 88-89. (In Swedish) (F20)

Söderberg, A. and F. Sandegren. 1992. Avskjutningsstatestik 1991 för björn i Sverige (Bear harvest statistics for Sweden in 1991). Våra Rovdjur 9(2):24. (In Swedish) (F18)

Swenson, J., F. Sandegren, A. Söderberg and P. Wabbakken. 1992. Hur många björnar? (How many bears?) Svensk Jakt 1992(10):37-42. (In Swedish) (F21)

Swenson, J., F. Sandegren, A. Söderberg and P. Wabbakken. 1992. Hur många björnar har vi i Sverige? (How many bears do we have in Sweden?) Våra Rovdjur 9(3):6-12. (In Swedish) (F22)

1991

Sandegren, F. and A. Söderberg. 1991. Björnens idegång i Norrbotten (Denning by bears in Norrbotten). Jakt i norr 1:5-7. (In Swedish) (F15)

Sandegren, F. and A. Söderberg. 1991. Norrbottenbjörnars hemområde i september (The September home ranges of bears in Norrbotten). Jakt i norr 1:7-8. (In Swedish) (F16)

Wabakken, P. 1991. Hedmark Sau- og geitalslag aktivt med i bjørneforskningen (The Hedmark Sheep and Goat Raisers Organization participate actively in bear research). Sau og Geit 44:108-111. (In Norwegian) (F17)

1991

1990

Bjärvall, A. 1990. Projekt björn (Project Bear). Camera Natura 1(3):2-9. (In Swedish) (F13)

Wabakken, P. and A. B. Vaag. 1990. Bjørneprosjektet (The bear project). Naturnytt 2:40-41. (In Norwegian) (F14)

1990

1989

Bjärvall, A. 1989. Alltjämt ovisst för de fyra (Still uncertain for the four large predators). Sveriges Natur 80(3):3. (In Swedish) (F9)

Bjärvall, A. 1989. Björnens vandringar klarnar (The wanderings of bears become more clear). Svensk Jakt 127:902-904. (In Swedish) (F10)

Sandegren, F. and A. Söderberg. 1989. Provtagning på björn (Taking samples from bears). Svensk Jakt 127:878. (In Swedish) (F11)

Wabakken, P., A. Bjärvall, and F. Sandegren. 1989. Bjørner med radio tvers over riksgrensa - Et felles svensk-norsk forskningsprosjekt (Bears with radio transmitters over the national border - A common Swedish-Norwegian research project). Jakt og Fiske 118(4):38-39. (In Norwegian) (F12)

1989

1988

Bjärvall, A. and F. Sandegren. 1988. Vi behöver veta mer om björnen (We must know more about bears). Dalajägaren 40 år.  Pp. 82-92. (In Swedish) (F8)

1988
1987

1987

Ahlqvist, P. and G. Markgren. 1987. Ett björnmärkningsprojekt (A bear-marking project). Viltnytt 24:6-12. (In Swedish) (F4)

Bjärvall, A. and P. Westman. 1987. Licensjakten på björn (The license system for bear hunting). Svensk Jakt. 125:986-989. (In Swedish) (F5)

Bjärvall, A., F. Sandegren, P. Ahlqvist, R. Franzén, O. Persson, and L. Pettersson. 1987. Björnmärkningen (Bear marking). Svensk Jakt. 125:208-213. (In Swedish) (F6)

Pettersson, L. and F. Sandegren. 1987. Hur gammal blir björnen? (How old do bears become?) Från Hav till Fjäll 11(3):20-21. (In Swedish) (F7)

1985

1985

Bengtsson, G. and F. Sandegren. 1985. Björnen anfaller (The bear attacks). Svensk Jakt. 123:726-729. (In Swedish) (F1)

Bjärvall, A. and P. Ahlqvist. 1985. Första björnen med radiosändare (The first bear with a radio transmitter). Svensk Jakt. 123:278-281. (In Swedish) (F2)

Sandegren, F. and A. Bjärvall. 1985. Här radiomärks en bjässe (A hefty chap is radio-marked). Svensk Jakt. 123:622-623. (In Swedish) (F3)

bottom of page